Συχνές ερωτήσεις για αγορά ή μίσθωση ακινήτου

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Ένας επαγγελματίας μεσίτης για αρχή πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο επαγγελματικό επιμελητήριο και να φέρει ένα συγκεκριμένο αριθμό ΓΕΜΗ. Ακόμη, ένα γεγονός που καθιστά έναν μεσίτη καλό στη δουλειά του είναι η κατοχή κάποιας πιστοποίησης από τηνNAR (NationalAssociationofRealtors). Πέρα από τις πιστοποιήσεις όμως, είναι στη κρίση του καθενός για το αν ο μεσίτης στον οποίο έχει απευθυνθεί είναι ικανός. Αυτό κυρίως εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται ο εκάστοτε μεσίτης το ακίνητο το οποίο είτε σας ενδιαφέρει να αγοράσετε είτε να πουλήσετε.

Ένας μεσίτης ορίζεται ως ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει να προωθήσει την αγορά ή την πώληση ακίνητης περιουσίας, με κάποιο οικονομικό όφελος.Είναι υποχρέωση του να προστατεύει και τις δύο πλευρές διότι είναι ο διαμεσολαβητής που πρέπει να ικανοποιεί και τον πωλητή αλλά ακόμη περισσότερο τον αγοραστή στου οποίου τη κατοχή θα μείνει μετά την συμφωνία το ακίνητο. Για αυτό το λόγο ο αγοραστής πρέπει να μείνει ευχαριστημένος με την αγορά του.

Συνήθως η αμοιβή του μεσίτη κυμαίνεται στο 2% + Φ.Π.Α σύμφωνα με τον ΟΜΑΣΕ (Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας). Η οποία είναι κατόπιν συμφωνίας με τον μεσίτη διότι το ποσοστό αυτό δεν ορίζεται από κάποιον νόμο. Η αγορά είναι ελεύθερη και η μεσιτική αμοιβή μπορεί να είναι και κυμαινόμενη. Σύμφωνα με τον νόμο περί μεσιτείας ο οποίος είναι ο 4072/12.

Η αγορά ακινήτου θεωρείται η ασφαλέστερη επένδυση μετά την κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα. Είναι προτιμότερο να επενδύει κάποιος τα χρήματα του σε ένα ακίνητο παρά να τα διαθέτει ως μηνιαίο μίσθωμα. Πλέον, η απόδοση των ακινήτων εντός της κρίσης έχει φτάσει έως και τα 10% και όσον αφορά τις τράπεζες έχουν χαμηλώσει τα επιτόκια κεφαλαίου ακόμη και έως 0%.

Δαπάνες αγοραστή
 1. Αμοιβή δικηγόρου: Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (από 1η Ιανουαρίου 2014). Εάν όμως ο πωλητής επιθυμεί τη βοήθεια δικηγόρου η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ τους.
 2. Αμοιβή συμβολαιογράφου: Η αμοιβή του συμβολαιογράφου υπολογίζεται βάση ποσοστού επί του τιμήματος της αγοραπωλησίας. Ο κάθε συμβολαιογράφος έχει ένα ελάχιστο ποσοστό με το οποίο αμείβεται.
 3. Παρ’ όλα αυτά κυκλοφορεί ένας ενδεικτικός πίνακας:
  Από Έως Ποσοστό
  ΠΟΣΟ 120.000,00 € 0,80%
  120.000,01€ 380.000,00€ 0,70%
  380.000,01€ 2.000.000,00 0,65%
  2.000.000,01€ 5.000.000,00€ 0,55%
  5.000.000,01€ 8.000.000,00€ 0,50%
  8.000.000,01€ 10.000.000,00€ 0,40%
  10.000.000,01€ 12.000.000,00€ 0,30%r
  12.000.000,01€ 20.000.000,00€ 0,25%
  20.000.000,01€ ΑΝΩ 0,10%

  Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% κι έξω αντιγράφων.

 4. Τέλος εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: 0,5% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.
 5. Αν η εγγραφή γίνει στο κτηματολόγιο 0,6%. Αν η αγορά γίνει με δάνειο η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο κοστίζει 0,8-0,85% επί της αξίας προσημείωσης η οποία εγγράφεται για ποσό ίσο με το 120% του δανείου.
 6. Αμοιβή κτηματομεσίτη: Ό,τι έχει υπογραφεί στην εντολή υπόδειξης ακινήτου. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.
 7. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ)
  • 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
  • 24% ΦΠΑ εάν πρόκειται για Α’ μεταβίβαση για νεόδμητο ακίνητο (β΄κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης από 1-1-2006
  • 0% οικόπεδο προς αντιπαροχή

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία και πληροί της προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας.

Δαπάνες πωλητή:
 1. Αμοιβή μηχανικού για δήλωση στο Ν.4178/2013
 2. Αμοιβή μηχανικού, ενεργειακού επιθεωρητή για σύνταξη πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ακινήτου
 3. Αμοιβή τοπογράφου για σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος (εάν δεν υπάρχει πρόσφατο)
 4. Αμοιβή δικηγόρου. Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου για τον πωλητή ακινήτου (από 1η Ιανουαρίου 2014). Εάν όμως ο πωλητής επιθυμεί τη βοήθεια δικηγόρου η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ τους.
 5. Αμοιβή κτηματομεσίτη. Ό,τι έχει υπογραφεί στην εντολή υπόδειξης ακινήτου. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

* Όλοι οι λογαριασμοί που αφορούν το ακίνητο (ΔΕΚΟ και Εφορία) πρέπει να είναι πληρωμένοι.

 1. Το συμβόλαιο του ακινήτου, (αν η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς).
 2. Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο
 3. Φορολογική ενημερότητα
 4. Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία δεν του απέφερε κανένα εισόδημα ή, αν του επέφερε εισόδημα, πιστοποιητικό από την ίδια Εφορία ότι υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δήλωσε τα εκ του ακινήτου εισοδήματος
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναγράφεται ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο έντυπο Ε9 και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση απαιτείται πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η δήλωση, έχει συμπεριληφθεί το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και έχει πληρωθεί ο φόρος (Φ.Μ.Α.Π.)
 6. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.των τελευταίων 4 ετών σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο πωλητής δήλωσε το ακίνητο στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας. Στο πιστοποιητικό αυτό η περιγραφή του ακινήτου και τα τυχόν παρακολουθήματά του πρέπει να είναι ακριβώς όπως αναφέρονται στο συμβόλαιο και θα βγει από το taxis ηλεκτρονικά με τους κωδικούς που έχει ο πωλητής,
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας ή ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε, σε περίπτωση δε που ο ιδιοκτήτης δεν έχει απασχολήσει πότε προσωπικό η ασφαλιστική ενημερότητα δεν χρειάζεται.
 8. Αντίγραφο οικοδομικής αδείας,
 9. Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου με τη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση είναι οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου,
 10. Κτηματογραφικό απόσπασμα από την υπηρεσία του Κτηματολογίου (αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο) ή βεβαίωση από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση (αν ανήκει σε περιοχή υπό ένταξη).
 11. Βεβαίωση από μηχανικό περί αυθαιρέτων και οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα, που θα φέρουν Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου, σύμφωνα με το Ν.4178/2013
 12. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 13. Βεβαίωση μη οφειλών ΤΑΠ.
 14. Αν υπάρχει πράξη εφαρμογής στην περιοχή του ακινήτου που κυρώθηκε με απόφαση Νομάρχη μετά την 15/11/1994, θα πρέπει να προσκομισθεί από τον μεταβιβάζοντα, βεβαίωση ότι υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.2242/1994 και ότι δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε γη και σε χρήμα.
 15. Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, βεβαίωση του αρμοδίου Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.2538/1997 ότι δεν οφείλονται εισφορές.
 16. Αν συνορεύει με δασική έκταση το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, απαιτείται πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασική έκταση με πράξη τελεσιδικίας αυτού. Αν πρόκειται για χαρακτηρισμένο δασική έκταση απαιτείται πιστοποιητικό*ακαΐαςτου άρθρου 25 του Ν.998/79. Σε περιοχές όπου έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, απαιτείται το πιστοποιητικό του αρ. 20 Ν.3889/2010 της Διεύθυνσης Δασών.

Παρατηρήσεις:

 1. Όταν ο συμβαλλόμενος είναι φορέας του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, απαιτείται εκτίμηση των πιστοποιημένων εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (πρώην Σ.Ο.Ε.).
 2. Όταν ο πωλητής είναι Δήμος απαιτείται επικύρωση της απόφασης από την Περιφέρεια.

Πάντοτε πριν την αγορά ενός ακινήτου πρέπει να ελέγχουμε το φάκελο αδείας.

Τον φάκελο μπορείτε να τον βρείτε στο πολεοδομικό γραφείο στο οποίο ανήκει το ακίνητο και έτσι θα μπορείτε να συγκρίνετε τα σχέδια με την υπάρχουσα κατάσταση.

Πιο σωστό θα ήταν να αναζητήσετε την συμβουλή ενός μηχανικού ο οποίος σίγουρα θα μπορέσει να αναγνωρίσει πιο εύκολα τις τυχόν αυθαιρεσίες.

Όσον αφορά τη τακτοποίηση τους μπορούμε να σας παρέχουμε άμεσα τη βοήθεια ενός ειδικού εφόσον δεν έχετε κάποιον στα υπ’ όψιν σας.

Παρακάτω σας παραθέτουμε το νόμο Ν.4178/2013 στον οποίο υπάγονται οι αυθαιρεσίες.

Για ποιο λόγο να τις τακτοποιήσω;

Το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ της τακτοποίησης είναι η λήξη μιας μακράς περιόδου ανασφάλειας ως προς την αυθαίρετη κατασκευή. Επίσης, από την 1.10.2011 δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε το ακίνητό σας,να το πουλήσετε ή να κάνετε γονική παροχή στα παιδιά σας με νόμιμο τρόπο. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νόμο "απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παράγραφος 2 του ν.1577/1985 (Α’ 210) και 22 παράγραφος 3 του ν.2831/2000 (Α’ 140). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία." Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν εντάσσονται στη ρύθμιση και στερούνται οικοδομικής άδειας κρίνονται κατεδαφιστέα.

Η ερώτηση αυτή δεν έχει κάποια ακριβή απάντηση, είναι στη κρίση του καθενός. Εμείς, ως επαγγελματίες, σε κάθε ακίνητο κάνουμε διαφορετική εκτίμηση κάθε φορά καθώς το πιο σημαντικό είναι η τοποθεσία του εκάστοτε ακινήτου.

Υπάρχει βέβαια και η ομάδα των ανθρώπων που προτιμούν το έτοιμο, το ανακαινισμένο ακίνητο, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν συγκεκριμένα γούστα οπότε καταλήγουμε στο ότι έχει το ρίσκο του το να διαλέξει κανείς να κάνει ανακαίνιση.

Προτιμότερο είναι να μη κάνει επεμβάσεις πάνω στο ακίνητο και να το πουλάει στη κατάσταση που ήδη είναι και όσο πιο άμεσα μπορεί.

Άρα, με τη σειρά του ο υποψήφιος αγοραστής να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ανακαίνιση έχει κατά νου, σύμφωνα με τα προσωπικά του γούστα.

Το πιο σημαντικό σε ένα ακίνητο είναι η διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας του είτε κατοικείται είτε όχι.

 1. Ο μεσίτης σας δίνει αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ( συμβόλαιο ) και όταν πρόκειται για οικόπεδο και τοπογραφικό του ακινήτου κι εσείς με αυτά απευθύνεστε σε ένα δικηγόρο της περιοχής προκειμένου να κάνει το νομικό έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο και στο κτηματολόγιο της περιοχής ή και σε ένα τεχνικό σύμβουλο της περιοχής. Αλλά και το κτηματομεσιτικό μας γραφείο μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου την πλήρη διαδικασία.
 2. Μετά τον έλεγχο του δικηγόρου για την καταλληλότητα του ακινήτου, δεσμεύστε τον πωλητή με μια προκαταβολή, με ιδιωτικό συμφωνητικό παρουσία των δικηγόρων ή του μεσίτη. Είθισται να δίνεται ανάλογα με το ύψος της αγοράς ένα εύλογο ποσόν που αντιπροσωπεύει από το 1%-5%.
 3. Αν δε δώσετε προκαταβολή φροντίστε να τακτοποιήσετε άμεσα την αγορά του ακινήτου που σας ενδιαφέρει. Ο μεσίτης είναι υποχρεωμένος να δείχνει και σε άλλους ενδιαφερόμενους αγοραστές το ακίνητο μέχρι να δώσει κάποιος προκαταβολή. Αυτός θα έχει και την προτεραιότητα και επειδή κάθε ακίνητο είναι ξεχωριστό και δεν μοιάζει με άλλα, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να βρεθεί ακριβώς το ίδιο σε περίπτωση που πουληθεί.

Για όλες τις απαντήσεις υπάρχουν υπέρ και κατά. Έτσι λοιπόν στην ερώτηση που ο κάθε υποψήφιος αγοραστής κάνει στον εαυτό του υπάρχουν υπέρ και κατά.

Παρακάτω σας παραθέτουμε την άποψή μας.

Νεόδμητα

Υπέρ

 • Είναι καινούρια
 • Ακολουθούν τους αντισεισμικούς κανονισμούς
 • Θα φέρουν υπεραξία στο μέλλον
 • Όταν θα αποπληρωθούν θα είναι ακόμα σχετικά καινούρια
 • Έχουν απλούστερη διαδικασία δανειοδότησης
 • Γίνονται εύκολα και με χαμηλό κόστος αλλαγές που τυχόν θέλετε
 • Έχουν υλικά τελευταίας τεχνολογίας

Κατά

 • Είναι μικρότερα επειδή έχουν χαμηλώσει οι συντελεστές δόμησης
 • Δεν έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο (ποιότητα κατασκευής)
 • Έχουν ημι-υπαίθριους χώρους ( οι μεζονέτες ακόμα περισσότερο)
 • Έχουν έξοδα (ηλιακό, τέντες, a/c, παροχές, κλπ)
 • Είναι ακριβά (ακριβή γη και υψηλό ποσοστό αντιπαροχής)
Παλιά: (20ετίας και πάνω)

Υπέρ

 • Περισσότερα μέτρα
 • Πιο άνετοι χώροι
 • Είναι συνήθως περισσότερα από τα νεόδμητα στο σημείο που μας ενδιαφέρει
 • Δοκιμασμένα στο χρόνο
 • Είναι οικονομικότερα
 • Μερικά είναι ευκαιρίες
 • Διαμορφώνονται όπως θέλουμε

Κατά

 • Είναι μεταχειρισμένο
 • Μπορεί να χρειάζεται ανακαίνιση
 • Ενώ το διαμέρισμα είναι ωραίο, η πολυκατοικία μπορεί να είναι απεριποίητη
 • Ίσως να είναι υπερτιμημένα
 • Όταν θα αποπληρωθούν ίσως να είναι παλιά
 • Στην καλύτερη περίπτωση θα διατηρήσουν την αξία τους.

* Η παραπάνω σύγκριση έχει να κάνει με ακίνητα όμοια μόνο με διαφορά στο έτος κατασκευής σαφώς και η τοποθεσία είναι το πιο σημαντικό στην αγορά ενός ακινήτου.

Ο μεσίτης στον οποίο έχετε αναθέσει να σας υποδείξει κάποια οικόπεδα, πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους όρους δόμησης στη περιοχή που σας ενδιαφέρει. Αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με το να έχει στη κατοχή του το τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου.

Σε γενικές γραμμές θα ήταν σοφό να έχετε μαζί σας έναν τεχνικό σύμβουλο και να επισκεφθείτε την Πολεοδομία για επιβεβαίωση του τοπογραφικού που έχετε στα χέρια σας σε περίπτωση που αυτό είναι παλιό. Για το λόγο αυτό, ο πωλητής του ακινήτου ή του οικοπέδου είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη κάτοψη και το συμβόλαιο του ακινήτου ή του οικοπέδου.

Το καταστατικό της πολυκατοικίας είναι σημαντικό έγγραφο προκειμένου να αγοράσουμε ένα διαμέρισμα;

Σοβαρότατο, ειδικά αν πρόκειται να αγοράσετε επαγγελματικό χώρο σε πολυκατοικία! Δείχνει τους τρόπους διευθέτησης των συγκρουόμενων θεμάτων που προκύπτουν από την συγκατοίκηση, καθώς και τους περιορισμούς στις χρήσεις επαγγελματικών χώρων, κοινοχρήστων χώρων, εξόδων, μεταβολών κλπ. Είναι το έγγραφο που το επικαλείται κάθε συμβόλαιο ξεχωριστής ιδιοκτησίας στην αρχή του και αναφέρεται στον νόμο του 1929 περί οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Αν δεν έχει ο πωλητής το καταστατικό της πολυκατοικίας και το τοπογραφικό, τι κάνω;

Στην πρώτη σελίδα κάθε συμβολαίου αναφέρεται το όνομα του συμβολαιογράφου πού συνέταξε το συμβόλαιο με το καταστατικό της πολυκατοικίας του ακινήτου και την κάτοψη/τοπογραφικό. Με ένα τηλεφώνημα στο σύλλογο συμβολαιογράφων μαθαίνετε το τηλέφωνο και το γραφείο του ή ποιος συμβολαιογράφος έχει πάρει το αρχείο του και ζητάτε ένα αντίγραφο το οποίο μπορεί να βγει σε λίαν σύντομο χρονικό διάστημα, αν ο συμβολαιογράφος έχει χρόνο ή οργανωμένο γραφείο.

Είναι υποχρεωτική η περίφραξη σε οικόπεδο που πωλείται;

Υποχρεωτική δεν είναι με την έννοια του νόμου, αλλά με την έννοια της πρακτικής ζωής. Και οι καταπατήσεις αποφεύγονται/ δυσχεραίνονται και η επαλήθευση των τετραγωνικών του από τον επικείμενο αγοραστή γίνεται ευκολότερη. Επί το γενικότερο, όσο πιο "νοικοκυρεμένο" είναι ένα προς πώληση ακίνητο, τόσο πιο παρουσιάσιμο γίνεται και πιο εύκολα "φεύγει".

Η Αποκλειστική Εντολή

Είναι η έγγραφη δέσμευση του πωλητού ή αγοραστού απέναντι στο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, ότι αναθέτει σε αυτό και μόνο την αποκλειστική προώθηση και διαχείριση του ακινήτου του για ορισμένο χρόνο όπως για 6 ή 12 μήνες, με την προϋπόθεση ότι το γραφείο θα λάβει την προμήθειά του οπωσδήποτε, μόνον εάν η πώληση γίνει στο συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η Αποκλειστική Εντολή είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης ενός ακινήτου γιατί το Κτηματομεσιτικό Γραφείο χρησιμοποίει όλα τα νόμιμα μέσα για την διαφήμιση του ακινήτου, χωρίς να έχει το φόβο ότι η γνωστοποίηση του ακινήτου θα του στερήσει την πληρωμή του.

Η Απλή Εντολή

Σημαίνει ότι ο πωλητής ή ο αγοραστής δεσμεύονται απέναντι στο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, μόνο στην περίπτωση που η αγοροπωλησία γίνει μόνο από αυτό το Κτηματομεσιτικό Γραφείο. Δηλαδή δεν θα πληρωθεί το γραφείο εάν η αγοροπωλησία γίνει από τον ίδιο τον πωλητή – αγοραστή ή άλλο γραφείο.

Οι Αμοιβές των μεσιτών

Ο Μεσίτης αμείβεται από όλα τα μέρη που εκπροσωπεί αφού έχει έγγραφη ή προφορική εντολή. Ενεργεί με συνέπεια και αξιοπιστία για την ολοκλήρωση της σύμβασης και πληρώνεται κατά 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής εάν υπάρχει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και με πλήρη εξόφληση όταν ολοκληρωθεί η σχετική σύμβαση. H αμοιβή του είναι αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ του ιδίου και του πελάτη του. Το ίδιο ισχύει για τις εκτιμήσεις-πραγματογνωμοσύνες καθώς και για τις μελέτες αξιοποίησης γης.

Βάρη Ακινήτου

Είναι η υποθήκη, η προσημείωση, η κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, η δουλεία επί ακινήτων, τα οποία σημειώνονται στα σχετικά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου της έδρας του ακινήτου. Είναι εκείνοι οι χώροι οι οποίοι δεν προσμετρούνται στα νόμιμα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα, τα οποία δεν είναι περισσότερα από τους πολεοδομικούς συντελεστές κάλυψης, οι οποίοι ορίζονται από την πολιτεία. Είναι δηλαδή τα επιπλέον μέτρα τα οποία δηλώθηκαν ως κάτι άλλο όπως βεράντες και μετατράπηκαν στην πορεία σε δωμάτια.

Ημι - υπαίθριος Χώρος

Είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μια τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

Αντικειμενική Αξία

Η αξία ενός ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΟΥ. Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της, όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες. Η αντικειμενική αξία είναι συνήθως και το τίμημα που αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου, αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου. Ποια είναι η Εμπορική / Αγοραία / Πραγματική Αξία Ακινήτου; Είναι η πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά και ορίζεται 100% από την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά και πολύ συχνά από τις ικανότητες του Κτηματομεσιτικού σας Συμβούλου.

Τι είναι η Κάτοψη;

Είναι το γενικό πλάνο ενός κτίσματος αποτυπωμένο πάνω σε χαρτί. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως “αεροφωτογραφία” ενός κτίσματος του οποίου λείπει η σκεπή. Στην κάτοψη αναγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα οριζόντια μεγέθη του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα από τοίχο ως τοίχο). Για την λήψη δανείου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του προς την τράπεζα, με σφραγίδα υπεύθυνου μηχανικού ή της πολεοδομίας. Αν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου δεν έχει την κάτοψη του ακινήτου του μπορεί να τη βρει και να τη θεωρήσει στο τοπικό πολεοδομικό γραφείο. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα συναφή έγγραφα (τοπογραφικό, πρόσοψη, άδεια οικοδομής, τροποποιητικές κτλ).

Τι είναι η Πρόσοψη;

Αποτυπώνει την όψη - “φάτσα” του κτίσματος επί χάρτου και όπως και στην κάτοψη αναγράφει τα σχετικά εμβαδά από άκρη σε άκρη.

Τι είναι το τοπογραφικό Διάγραμμα;

Είναι το αντίστοιχο της κάτοψης (σαν αεροφωτογραφία), αλλά αυτό μας προσδιορίζει τη θέση του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, καθώς και τα γειτονικά του ακίνητα. Πρέπει να αναγράφεται το συνολικό εμβαδόν, αλλά και το μέγεθος της κάθε πλευράς το οικοπέδου. Για να δοθεί άδεια δόμησης θα πρέπει να φέρει σφραγίδα από τοπογράφο ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Ποια η σημασία της Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (Σύσταση);

Η συμβολαιογραφική πράξη που ορίζει ξεχωριστές ιδιοκτησίες (π.χ. 2 μονοκατοικίες), οι οποίες βρίσκονται σε ένα οικόπεδο χωρισμένο σε 2 μέρη με συγκεκριμένα σημεία και αποτελεί το κάθε ένα αποκλειστική χρήση και διευκρινίζει τα συγκεκριμένα όρια του οικοπέδου και της κατοικίας.

Ποιος είναι ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.);

Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το μέγιστο των τετραγωνικών μέτρων τα οποία επιτρέπεται να κτιστούν επί των οικοπέδων σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Ποιος είναι ο Συντελεστής Κάλυψης (Σ.Κ.);

Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το επιτρεπόμενο όριο κάλυψης ενός οικοπέδου με κτίσμα. Ποια είναι η έννοια της Αντιπαροχής; Είναι ο θεσμός όπου ο οικοπεδούχος μεταβιβάζει συμφωνημένο και εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου του στον κατασκευαστή και κατά επακόλουθο στους αγοραστές που αυτός θα βρει, με αντάλλαγμα κάποιους χώρους από την νεοαναγειρόμενη οικοδομή. Με την πρωτότυπη αυτή «συμμαχία» οικοπεδούχων και κατασκευαστών ανοικοδομήθηκε η πλειοψηφία της ελληνικής επικράτειας τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Τι είναι το Υποθηκοφυλακείο;

Είναι η υπηρεσία όπου καταγράφονται οι περιουσιακές μερίδες και συναλλαγές των πολιτών. Εκεί καταγράφονται και όλα τα βάρη, προσημειώσεις, διεκδικήσεις κτλ, που μπορεί να υφίστανται σε ένα ακίνητο.

Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες – προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί 100% να πιστοποιήσει ποια ακίνητα και τι είδους ακίνητα υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Ποια η σημασία της έννοιας "Καπάρο - Αρραβώνας";

Για να “κλείσετε” ένα ακίνητο που σας άρεσε ώστε αυτό να μην διακινείται πλέον στην αγορά θα πρέπει να καταβάλετε προς τον κτηματομεσίτη ή τον ιδιοκτήτη ένα χρηματικό ποσό ως «καπάρο». Όσο πιο υψηλό είναι το καπάρο τόσο περισσότερο διαφαίνεται στα μάτια του ιδιοκτήτη και του Κτηματομεσίτη η σοβαρότητά σας ως αγοραστή και κατά συνέπεια τόσο πιο εξασφαλισμένη είναι η συμφωνία που κάνατε μέχρι την ημέρα των οριστικών συμβολαίων.

Τι είναι μεζονέτα;

Διώροφη ιδιοκτησία σε ξεχωριστά επίπεδα η οποία συνδέεται από το εσωτερικό της.

Τι είναι ημι - υπαίθριος;

Είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μια τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο η τους ακάλυπτους χώρους του οικόπεδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι κατακόρυφες πλευρές του ορίζονται από τους τοίχους η κατακόρυφα φέροντα η μη στοιχειά και χρησιμοποιείται για την μετακίνηση η προσωρινή διαμονή ανθρώπων.

Πλήρης Κυριότητα

Ο έχων πλήρη κυριότητα επί ενός ακινήτου μπορεί να το διαθέτει κατά της αρεσκείας του και με όποιο τρόπο επιθυμεί, εφ' όσον αυτό δεν προσκρούει στο νόμο.

Επικαρπία

Εμπράγματο δικαίωμα που συνίσταται στην πλήρη χρήση και κάρπωση του ακινήτου χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία του. Σε περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής, η επικαρπία του εκάστοτε ακινήτου μπορεί να παρακρατηθεί από τον δωρητή και να περιέλθει στο δωρεολήπτη αυτόματα μετά τον θάνατο του δωρητή, ή προγενέστερα με συμβολαιογραφική πράξη.

 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο γραφείο του ArcusRealEstate στο 2310 901060
 • Μέσω email: info@arcusrealestate.gr
 • Δεξιά στην ιστοσελίδα μας, στο ακίνητο που σας ενδιαφέρει υπάρχει φόρμα επικοινωνίας. Μπορείτε να συμπληρώσετε το email σας , το τηλέφωνο σας και στο κενό κουτί να σημειώσετε το κωδικό του ακινήτου ο οποίος βρίσκεται στη περιγραφή.
 • Για την υπόδειξη του ακινήτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή ΑΦΜ (σύμφωνα με τον Ν.4072/2012 – ΦΕΚ 86/Α)
 • ΔΕΝ χρεώνεστε για την υπόδειξη των ακινήτων.
 • Οι χρεώσεις του μεσιτικού γραφείου βαρύνουν και τους ιδιοκτήτες και τους μισθωτές.